Elhozzuk a spiritualitás nagyjait élőben a képernyőjére!
Choose language
English Magyar Deutsch Română Русский Español český
 
 
 

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

1.    ALAPFOGALMAK

1.1.    „Szolgáltató”: a www.esoguru.com internetes oldal üzemeltetője, az Telemedia Holding Kft. 1012 Budapest, Márvány u. 17.

1.2.    „Szolgáltatás”: A www.esoguru.com internetes oldalon található információs tartalmak (videók, élő adások, beszélgetések, stb.)  elérése.

1.3.    „Élő adás”: mindazon videótartalmak, amelyek egy előre meghirdetett időpontban, első alkalommal láthatók kizárólag a www.esoguru.com oldalon, s amelyek megtekintéséhez élő chat lehetőség társul.

1.4.    „Élő chat”: az élő adásokhoz kapcsolódó beszélgetés, melyben kizárólag az élő adásra jeggyel rendelkező Felhasználók vehetnek részt.

1.5.    „Honlap” vagy „EsoGuru”: a www.esoguru.com internetes oldal.

1.6.    „Felhasználók”: azon jogi, valamint 18. életévüket betöltött természetes személyek, akik a www.esoguru.com internetes oldalon regisztrálnak, s ezáltal jogosulttá válnak  a Szolgáltatás – ingyenes vagy díjfizetés ellenében történő - igénybevételére.

1.7.    „Regisztráció”: A Felhasználók a Szolgáltatás igénybevételét megelőzően személyes adataik, valamint a bejelentkezési információk megadásával  kötelesek bejelentkezni a Honlapon.

1.8.    „Személyes fiók”: mely tartalmazza a Felhasználó személyes adatait, ill. mindazokat az egyedi jellemzőket és tevékenységeket, melyek a Honlap használatához kötődnek. Így pl. megtekinthetők a Felhasználó korábbi vásárlásai, lehetőség van jelszó módosítására, stb.

1.9.    „Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

1.10.     „Adatkezelés”: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

2.    A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA

2.1.    A Szolgáltatás - többek között, de nem kizárólag - az alábbi tartalmakat foglalja magában: korábban rögzített videó felvételek megtekintése, élő műsorok/adások megtekintése, valamint részvételi lehetőség az élő adásokhoz kapcsolódó beszélgetésekben (chat).
2.2.    A Szolgáltatásokhoz való hozzáférés Regisztrációhoz kötött.
2.3.    A Regisztráció:
2.3.1.    A Regisztráció kizárólag online, a www.esoguru.com oldalon megadott felületen lehetséges. A Regisztráció során a Felhasználónak az alábbi adatokat kell megadnia: felhasználónév, jelszó, e-mail cím, keresztnév, vezetéknév, értesítési nyelv, választott nyelv, valamint bankkártyás fizetés esetén a bankkártya adatai és a számlázási cím.
2.3.2.    Az adatok megadását követően Felhasználó nyilatkozik, hogy jelen Általános Szerződési és Felhasználási feltételeket elolvasta és az ebben foglaltakat elfogadja. A feltételek elfogadása a négyzet megjelölésével történik.
2.3.3.    A regisztráció akkor tekinthető befejezettnek, ha a Felhasználó a Szolgáltatótól kapott elektronikus levélben levő megerősítő linkre kattint.

3.    A SZOLGÁLTATÁS DÍJA

3.1.    A Honlapon megjelenített videótartalmak egy része ingyenes és vannak olyan adások, melyek csak díjfizetés ellenében hozzáférhetők.
3.2.    Az egyes videótartalmak hozzáférési ára - a Szolgáltató egyedi döntésének függvényében - különböző, mely ár jól láthatóan megjelenítésre kerül a Honlapon.
3.3.    Az egyes videótartalmak áráról és ingyenességéről az EsoGuru oldala részletes tájékoztatást ad.
3.4.    A Szolgáltatás díjának kifizetése történhet: bankkártyás fizetéssel, valamint a PayPal rendszerén keresztül.
3.5.    Bankkártyás fizetés esetén a Szolgáltató a bankkártyák adatait nem őrzi meg, így a bankkártya adatok megadása minden egyes bankkártyás fizetésnél szükséges.
3.6.    Regisztráció nélkül az egyes fizetős videótartalmak fizetés ellenében sem tekinthetők meg.
3.7.    A Szolgáltatás megrendeléséről Szolgáltató – legkésőbb 48 órán belül - elektronikus visszaigazolást küld.

4.    A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

4.1.    Szolgáltató köteles a videótartalmakat a Felhasználók számára megjeleníteni és elérhetővé tenni.
4.2.    A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó IP-címét tárolja, így ellenőrizve az esetleges többes regisztrációt. A Felhasználó regisztrációja nem átruházható sem más természetes személy, sem más jogi személy számára.
4.3.    A Honlapon található videótartalmak a Szolgáltató tulajdonát képezik, a Honlapon elérhető összes anyag szerzői jogi védelem alatt áll, kivéve, ha máshogy rendelkeztek. A Honlapon található anyagokat tilos máshogyan felhasználni, mint ahogy az ÁSZF-ben vagy a Honlapon megjelenő szövegben szerepel. A jogtulajdonos írásos engedélye nélkül az adások egészének vagy részleteinek másolása, sokszorosítása és terjesztése, bármely részének megváltoztatása vagy bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár hagyományos formában vagy bármilyen egyéb, a 5. pontban foglaltakról eltérő felhasználása szigorúan tilos.
4.4.    A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a chatet moderálja és a jogszabályok ellen vétő, vagy a chatelés elemi, általános szokásait, valamint az együttélés szabályait megszegő vagy a Szolgáltató érdekeit sértő Felhasználót a chatből akár figyelmeztetés nélkül is, egyedi elbírálás alapján felfüggessze vagy kizárja.
4.5.    A Szolgáltató fenntartja a jogot az oldalon meghirdetett események megváltoztatására. A változtatás lehet részleges (cím, időpont vagy előadó) vagy teljes, ill. Szolgáltató az előadást törölheti is. Az ezen előadásokra megváltott jegyek visszaválthatók a support@esoguru.com email címen való visszaváltási igény bejelentésével.
4.6.    A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan kárért, vagy a számítógép, vagy a felhasználó egyéb anyagi tulajdonát képező berendezés vírussal történő megfertőzéséért, amelyek a Honlap hozzáférhetőségből, használatából vagy az oldalak böngészéséből, a honlapról történő bármilyen anyag letöltéséből származhatnak.
4.7.    A Szolgáltató semmilyen garanciát nem vállal, valamint semmilyen feltétel betartását nem biztosítja a honlapon található információk helyességére vonatkozólag és határozottan visszautasítja a honlapon található hibákra és pontatlanságokra vonatkozó felelősség áthárítását és viselését. A honlapokon megjelenő információk, adatok, felvételek, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, a Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlapon elhelyezett tartalomért. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a honlap elérhetőségéből vagy annak használatából, vagy az elérhetőség és a használhatóság hiányából származó bármilyen közvetlen, közvetett és véletlenszerű másodlagos anyagi károkért.
4.8.    A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat kezelni, azaz adatkezelési tevékenységet végezni.

5.    A FELHASZNÁLÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

5.1.    A Felhasználók a sikeres regisztrációt követően ingyenesen vagy díjfizetés ellenében megtekinthetik a Honlapon elhelyezett tartalmakat. A díjfizetéshez kötött tartalmakat csak a megfelelő összeg kifizetése után lehet megtekinteni.
5.2.    Felhasználó jogosult a személyes fiókját használni és a számára szükséges beállításokat elvégezni.
5.3.    Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató személyes adatait kezelje, személyes adatait - kivéve a bankkártya és az elektronikus fizetéshez átadott banki adatait - a Szolgáltatás hatékonyságának növelése céljából, valamint piackutatási, közvetlen üzletszerzési és direkt marketing tevékenységhez akár belföldön akár külföldön (az EU tagállamain kívül is) felhasználja, valamint az adott esemény – akár harmadik országban székhellyel rendelkező – társszervezőjének továbbítsa. Az adatkezelési hozzájárulás visszavonásig érvényes.
5.4.    A Fogyasztók az adataik 5.3. pont szerinti felhasználására való hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják oly módon, hogy erről „Robinson” jeligével ellátott írásbeli nyilatkozatot küldenek robinson@esoguru.com email címre vagy EsoTV 1531 Budapest 126, PF 66. címre.

6.    ADATVÉDELMI INFORMÁCIÓK

6.1.    Szolgáltató a Felhasználók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról és megteszi azon technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó előírások érvényre juttatásához szükségesek.

7.     TECHNIKAI FELTÉTELEK

7.1.    Az EsoGuru oldalainak videótartalmainak megtekintéséhez az alábbi paraméterek szükségesek:
Minimum 1 Mbit/sec sávszélesség, minimum 2 GB RAM, Intel Pentium 4 vagy ennek megfelelő processzor, flash player 10 vagy újabb verziójú szoftver. Az EsoGuru videótartalmait a Ustream szolgáltatja. Ellenőrizze hozzáférését az EsoGuru videótartalmaihoz a ustream.tv oldalon. Ha az ott szereplő tartalmakat látja, az EsoGuru tartalmait is látni fogja.
7.2.    Amennyiben az EsoGuru videótartalmainak megtekintése során bármilyen technikai problémát észlel, keresse ügyfélszolgálatunkat a support@esoguru.com email címen. Hibabejelentésre egy hét áll rendelkezésre a Szolgáltatás igénybevételétől számítva.

8.    ÜGYFÉLSZOLGÁLAT, INFORMÁCIÓK, ELÉRHETŐSÉGEK

8.1.    Az EsoGuru oldalon való regisztráció, illetve a Szolgáltatások igénybevétele az ebben a szabályzatban foglalt esetekben a Szolgáltató és a Felhasználó közötti írásbeli megállapodásnak (szerződésnek) minősül. Minden, az ebben a szabályzatban nem érintett kérdésben a hatályos jogszabályok előírásai érvényesek
8.2.    A Szolgáltató fenntartja a jogot a  Szolgáltatás bármikori felfüggesztésére vagy beszüntetésére, illetve jelen általános szerződési feltételek megváltoztatására, egyoldalú módosítására. Szolgáltató köteles a módosított változatot a Felhasználók számára elérhetővé tenni.
8.3.    Szolgáltató a Szolgáltatáshoz a hét minden napján ügyfélszolgálatot biztosít a support@esoguru.com email címen.  Az ügyfélszolgálat válaszol minden egyes kérdésre.
8.4.    Szolgáltató adatai:
Telemedia Holding Kft. 1012 Budapest, Márvány u. 17.
8.5.    Az ezen szabályzatban foglaltak bármilyen megsértése az egyéb jogkövetkezmények mellett az EsoGuru.com-on való regisztráció azonnali felfüggesztését vonja maga után.
8.6.    Szolgáltató betartja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a személyes adatok védelméről szóló 2001. évi XXVI. törvényt (s ennek módosítását a 2002. évi XXXI. törvényt), az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt Egyezményt kihirdető 1998. évi VI. törvényt, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi III. törvényt (s ennek módosítását a 2002. évi XXVII. törvényt) és az Európai Unió vonatkozó szabályait.
 

Legérdekesebb hozzászólások

Laurakata Nagyon köszönöm a lehetőséget, főleg, hogy ajándékba adtátok!
bartfai Aki abban a hiszemben és elvárással hallgatja az előadást, hogy csodát fog kapni valószínűleg
csalódni fog. Mégis arra biztatok mindenkit, hogy szánjon időt erre a programra és elégedjen meg
azzal, hogy a csodák eléréséhez számos útmutatást kap ajándékba, a többi pedig már rajtunk múlik......
pandamaci Tanulságos és megnyugtató. Köszönöm Drunvalo!
Stephan Schwartz special offer Osho the contemporary mystic Stephan Schwartz

Legyen aktív részese az előadásnak!

Az EsoGurun látható élő adások alatt tegye fel kérdéseit a gurunak és ossza meg gondolatait az adás többi nézőjével, így az előadás lebilincselő közösségi élménnyé válik.

EsoGuru - Ahol élőben láthatja a spiritualitás nagyjait!

Az EsoGuru oldalán Önök a spiritualitás legnagyobb alakjainak, legizgalmasabb guruinak, legérdekesebb személyiségeinek előadásait követhetik nyomon - élőben! Olyan világszerte elismert szaktekintélyek szerepelnek az adásainkban, mint Drunvalo Melchizedek, Stacey DeMarco vagy Nomád Farkas, hogy csak néhányat említsünk.

Értesüljön elsőként!

Kérek értesítést az Esoguru új előadásairól.